Prat-Herrero

Arquitecte: Rob Duboi
Vivenda unifamiliar a La Roca del Vallés