Àngel-Vila

Arquitecte: Joan Pallejà
Vivenda unifamiliar a Sant Celoni

angel1

Danés-Altés

Arquitecte: Rob Dubois
Vivenda unifamiliar a Sant Celoni

danes1

Bosch-Serra

Arquitecte: Eulalia cucurella
Vivenda unifamiliar a Sant Celoni

bosch3

Martorell

Promotor: Martorell
Reforma vivenda unifamiliar a Sant Celoni

martorell9

Seizor

Arquitecte: Joan Pallejà
Vivenda unifamiliar a Sant Pol de Mar

stpol1

Prat-Herrero

Arquitecte: Rob Dubais
Vivenda a La Roca del Vallés

prat1

J.Pere

Arquitecte: Rob Dubais
Vivenda i local comercial

joier1

Varis Unifamiliar

SONY DSC

Varis Plurifamiliar

kernos5

Piscines i reformes

pisci1