DespatxSIC4

S.I.C BOSCH S.L |Construcció

SIC Bosch, S.L. va néixer ja fa 10 anys, seguint la tradició familiar en el món de la construcció de més de 30 anys. Això avui dia ens permet de garantir una solvéncia i experiéncia esencials per dur a terme una feina ben feta.

Amb aquesta web pretenem fer un recull d’algunes de les obres més significatives que en els últims anys ens han permés evolucionar fins avui, per poder donar servei a qualsevol treball que a nivell constructiu ens exigiexen cada dia els nostres clients.

Per aixó oferim els serveis de construcció, obra civil pública-privada, manteniment i construcció industrial.